Tham Dự cùng MCPS và Hội Đồng Các Hội Phụ Huynh-Giáo Chức Quận Montgomery cho Những Thảo Luận về An Toàn và An Ninh


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Tham Dự cùng Chúng Tôi cho Những Thảo Luận về An Toàn và An Ninh
Tham Dự cùng Chúng Tôi cho Những Thảo Luận về An Toàn và An Ninh
MCPS và Hội Đồng Các Hội Phụ Huynh-Giáo Chức Quận Montgomery (MCCPTA) đang tổ chức một loạt các buổi đàm hoại cộng đồng về an toàn và an ninh.
Các buổi họp sẽ do Ed Clarke, chánh sở an ninh MCPS và Dr. Christina Conolly, giám đốc các dịch vụ tâm lý của MCPS trình bày. Họ sẽ bàn luận về cá́cvấn đề an toàn tại trường, các quan tâm về sức khỏe tinh thần của học sinh, và các nghi thức khóa cửa trường.
Các buổi họp cộng đồng sẽ được tổ chức:
Ngày thứ Ba 5 tháng Ba, 7-8 giờ 30 tối
Silver Creek Middle School
3701 Saul Road, Kensington, MD 20895
Ngày thứ Tư 13, tháng Ba, 7-8 giờ 30 tối
Paint Branch High School
14121 Old Columbia Pike, Burtonsville, MD 20866
Ngày thứ Năm 21 tháng Ba, 7-8 giờ 30 tối
Northwood High School – Phòng Ăn
919 University Blvd., West Silver Spring, MD 20901
Ngày thứ Ba 26 tháng 3, 7-8 giờ 30 tối
Clarksburg High School – Phòng Ăn
22500 Wims Road, Clarksburg, MD 20871
HYPERLINK “http://www.mcpsliveevent.org/” Trả lời tham dự tại đây.
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/security/resources/” Thêm tin tức về an toàn và an ninh tại MCPS


https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/security/resources/