Cuộc Thi Phát Họa Lớp Học Mơ Ước của Các Em: Hạn chót nộp bài vào ngày 15 tháng 3 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery
Cuộc Thi Phát Họa Lớp Học Mơ Ước của Các Em: Hạn chót nộp bài vào ngày 15 tháng 3
Chỉ còn khoảng bốn tuần nữa để nạp bài thi cho cuộc tranh giải năm nay của United We Learn: Trường Học của Tương Lai.
Cuộc tranh giải năm nay cho phép các học sinh phát họa không gian học tập lý tưởng của các em và thách đố các em suy nghĩ về cách môi trường vật lý ảnh hưởng đến khả năng học tập của các em như thế nào.
Cuộc tranh giải diễn ra sau một thăm dò vào Tháng 11, 2018 đã hỏi các học sinh và nhân viên về cách họ dùng không gian học tập tại trường họ như thế nào, và họ muốn lớp học và trường học sẽ trông giống như thế nào trong tương lai. Các yếu tố định kỳ được đề cập trong bản thăm dò ý kiến bao gồm lưu ý đến màu sắc, ánh sáng, đồ đạc, kỹ thuật và an ninh. Ý kiến này sẽ được dùng để hỗ trợ sự cải tiến liên tục của các cơ sở trường học chúng tôi. Cuộc tranh giải giao cho học sinh suy xét các yếu tố giống nhau này khi các em phát họa một ảo cảnh cho không gian học tập lý tưởng sẽ trông như thế nào trong tương lai. Bằng cách tham dự trong cuộc tranh giải, các học sinh cũng có thể có khả năng giúp ảnh hưởng thiết kế tương lai. Hạn cuối nạp bài là ngày thứ Sáu 15 tháng Ba.
HYPERLINK “https://montgomeryschoolsmd.org/events/unitedwelearn/” Thêm chi tiết có trên trang mạng cuộc tranh giải.
HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=gEPBLZIXbEU&feature=youtu.be” Xem video này để biết thêm chi tiết.


https://montgomeryschoolsmd.org/events/unitedwelearn/