Hội Chợ Khoa Học và Kỹ Thuật Công Trình Vùng của Quận Fairfax 2019 tổ chức vào các ngày 15-17 tháng ba tại Trường Trung Học Tổng Hợp Robinson


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax
Hội Chợ Khoa Học và Kỹ Thuật Công Trình Vùng của Quận Fairfax 2019 Được Ấn Định cho các Ngày 15-17 Tháng Ba
Hội Chợ Khoa Học và Kỹ Thuật Công Trình Vùng của Quận Fairfax 2019, được tổ chức vào các ngày 15-17 tháng ba tại Trường Trung Học Tổng Hợp Robinson, sẽ trình bày những dự án khoa học và kỹ thuật công trình thắng giải từ các học sinh trung học đại diện những trường tư và công trong Quận Fairfax.
Hội chợ bắt đầu ngày Thứ Sáu 15 tháng ba, với ghi danh cho dự án của học sinh. Những tuyển chọn chấm giải và giải thưởng được tiến hành vào ngày Thứ Bảy 16 tháng ba. Chấm giải cho các giải về thể loại và các giải về bảo trợ đóng góp đều được diễn ra vào buổi sáng, trong khi Giải Thưởng Chánh được chấm và̀o buổi trưa.
Những trưng bày khoa học của học sinh được mở cho công chúng giữa 1 giờ và 3 giờ trưa vào ngày 17 tháng ba. Hội chợ bế mạc ngày Chủ Nhật 17 tháng ba, với lễ trao giải thưởng bắt đầu lúc 3 giờ trưa.
Có thêm chi tiết về Hội Chợ Khoa Học và Kỹ Thuật Công Trình Vùng


https://www.fcps.edu/sciencefair