Lịch Báo Nhắc: Ngày 5 Tháng Tư Là Ngày Nghỉ của Học Sinh các trường học công trong Quận Fairfax; Kỳ Nghỉ Xuân là các Ngày 15-19 Tháng Tư năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

ịch Báo Nhắc: Ngày 5 Tháng Tư Là Ngày Nghỉ của Học Sinh; Kỳ Nghỉ Xuân là các Ngày 15-19 Tháng Tư năm 2019Lịch Báo Nhắc: Ngày 5 Tháng Tư Là Ngày Nghỉ của Học Sinh; Kỳ Nghỉ Xuân là các Ngày 15-19 Tháng Tư
Là một báo nhắc, ngày Thứ Năm 4 tháng 4, là ngày cuối của quý thứ ba. Ngày Thứ Sáu 5 tháng 4, là ngày giáo viên công tác và ngày nghỉ cho các học sinh. Các lớp học sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Hai 8 tháng 4.
Nhìn sắp tới, kỳ nghỉ mùa xuân sẽ là các ngày 15-19 tháng 4. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2018-19.https://www.fcps.edu/calendars/2018-2019-fcps-standard-school-year-calendar?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=