Ghi danh cho Career Readiness Summer Camps (Trại Hè Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp) 2019 Hiện Bắt Đầu


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Ghi danh cho Career Readiness Summer Camps (Trại Hè Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp) 2019 Hiện Bắt Đầu
Quý vị có con học trung học cấp II mà thích thú đến người máy, ngành kỹ sư, hay nghệ thuật nấu ăn không? Em có thích làm việc với xe đẩy hay máy điện toán không? Ghi danh cho Trại Hè Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp 2019 hiện bắt đầu! Các trại sẽ được tổ chức tại trường trung học cấp III Gaithersburg từ ngày 24-28 tháng 6, và Thomas Edison High School of Technology từ ngày 8-12 tháng 7. Xem về Các Trại Hè Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp 2019 HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/career-readiness/home/2019%20Career%20Readiness%20Camps%20Course%20Descriptions.pdf” tại đây. Học phí cho mỗi học sinh là $50/một trại và giảm học phí có cho các học sinh đủ điều kiện cho hỗ trợ tài chánh.
Để ghi danh xem HYPERLINK “https://goo.gl/VEaWQf” https://goo.gl/VEaWQf.
Để biết thêm chi tiết, yêu cầu HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/news/news.aspx?id=581452” xem trang mạng này.


https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/news/news.aspx?id=581452