MCPS Tìm Kiếm Người Tổ Chức Chương trình Summer RISE


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

MCPS Tìm Kiếm Người Tổ Chức Chương trình Summer RISEMCPS Tìm Kiếm Người Tổ Chức Chương trình Summer RISE
Quý vị có muốn dạy cho các em học sinh MCPS lớp 11 và 12 về nơi làm việc và lãnh vực nghề nghiệp của quý vị trong ba tuần vào mùa hè này như là một phần của chương trình Summer RISE không? MCPS vẫn đang tìm kiếm những chủ nhân trong tất cả các lĩnh vực nghề nghiệp, nhưng có nhu cầu đặc biệt với những ngành về chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật, sinh học, luật và công nghệ thông tin.
Summer RISE cung cấp cho những em học sinh MCPS lớp 11 và 12 với những kinh nghiệm học tập huấn nghệ và giúp nhà tuyển dụng đào luyện cho các em có tài năng sẫn sàng với nghề nghiệp. Summer RISE cung cấp các cơ hội học tập và giới thiệu các học sinh với các chọn lựa về nghề nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về Summer RISE, các phần thông tin tháng Tư và cách ghi tên như người tổ chức, HYPERLINK “http://www.mcps-summerrise.org/” hãy xem trang mạng.
HYPERLINK “https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/02/Summer-RISE-Flyer.pdf” Tờ Truyền Đơn Summer RISEhttps://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/partnerships/summer-rise/