Có Được những Sản Phẩm Kỹ Thuật với Giá Hạ bằng Chương Trình Technology@Home


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Có Được những Sản Phẩm Kỹ Thuật với Giá Hạ bằng Chương Trình Technology@HomeCó Được những Sản Phẩm Kỹ Thuật với Giá Hạ bằng Chương Trình Technology@Home
Chương trình Technology@Home cung ứng cho các học sinh và nhân viên FCPS cơ hội mua những sản phẩm kỹ thuật từ các nhà cung cấp như là Microsoft, Adobe, Dell, và Hewlett-Packard với giá hạ. Biết thêm chi tiết về Technology@Home.https://www.fcps.edu/resources/technology/technologyhome