FCPS Đang Tìm Kiếm những Người Lái Xe Buýt


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxFCPS Đang Tìm Kiếm những Người Lái Xe Buýt
FCPS đang tìm kiếm những người lái xe buýt toàn-thời gian! Lương người lái xe khởi đầu từ $19,01 một giờ, và các người lái xe cũng được huấn luyện có lương, đặc lợi ưu hạng, và giải pháp tùy chọn nghĩ hè. Tìm hiểu cách quý vị có thể trở nên một người lái xe buýt FCPS. ​​​​​​​https://www.fcps.edu/careers/career-opportunities/bus-driver-employment-opportunities