MCPS Tổ Chức Đêm Thông Tin Phụ Huynh về Chương Trình Giảng Dạy Môn Toán và Anh Văn Trường Tiểu Học


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

MCPS Tổ Chức Đêm Thông Tin Phụ Huynh về Chương Trình Giảng Dạy Môn Toán và Anh Văn Trường Tiểu Học
MCPS Tổ Chức Đêm Thông Tin Phụ Huynh về Chương Trình Giảng Dạy Môn Toán và Anh Văn Trường Tiểu Học
MCPS đang bắt đầu thực hiện chương trình giảng dạy mới chuyển tiếp ba năm cho môn Anh văn (ELA) và Toán cho tiểu học và trung học cấp II để hỗ trợ mức độ dạy và học cao cho tất cả học sinh. Đến học hỏi thêm từ nhân viên MCPS và các nhà cung cấp chương trình giảng dạy mới về những gì sẽ được thực hiện tại các trường học của chúng tôi. Sẽ có một trình bày về chương trình giảng dạy trung học cấp II của cả Toán và ELA và một cơ hội cho người tham dự đặt câu hỏi.
Các đêm thông tin sẽ được tổ chức vào các ngày sau:
Thứ Ba 21 Tháng 5, 2019
Giờ: 7 giờ tối-9 giờ tối
Địa điểm: Paint Branch High School
Thứ Tư 22 Tháng 5, 2019
Giờ: 7 giờ tối-9 giờ tối
Địa điểm: Gaithersburg High School
Ngày thứ Năm 23 tháng 5, 2019
Giờ: 7 giờ tối-9 giờ tối
Địa điểm: Rock Terrace School
Để biết thêm chi tiết và RSVP, hãy xem trang HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2018-2019/parent-info-nights/elementary-english-math.html” trang mạng.