Tìm hiểu thêm về tất cả các lựa chọn môn học về khoa học trung học cấp III trong Đêm Khoa Học tại Trường Trung Học Wootton vào Ngày 8 Tháng 5 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Đêm Khoa Học đến Trường Trung Học Wootton vào Ngày 8 Tháng 5
Đêm Khoa Học đến Trường Trung Học Wootton vào Ngày 8 Tháng 5
Phụ huynh và các học sinh được mời tìm hiểu thêm về tất cả các lựa chọn môn học về khoa học trung học cấp III, bao gồm các lớp học Cấp Cao (AP) và Tú Tài Quốc Tế (IB) trong Đêm Chương Trình Khoa Học Trung Học vào Ngày 8 tháng 5, từ 6:30 chiều đến 8:30 tối tại trường trung học Wotton. Chương trình này được đồng tài trợ bởi MCPS và MCCPTA. Tại chương trình, quý vị sẽ tìm hiểu về:
Các lựa chọn môn khoa học trung học cho Lớp 9 đến Lớp 12, bao gồm các môn học Trình độ Cấp Cao (AP) và các môn Tú tài Quốc tế (IB)
Con đường học tập khoa học trung học cấp III mới và thú vị, bao gồm các chương trình sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp
Điều kiện tốt nghiệp trung học cụ thể theo Thẩm Định Khoa Học Hợp Nhất
Maryland (MISA)
Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Kế (NGSS- Next Generation Science Standards) tại Maryland và MCPS
Sẽ có dịch vụ trông trẻ và thông dịch miễn phí. Để thêm chi tiết và để RSVP, bấm vào
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/hssciencenight/” đây.