Chương Trình cung cấp bữa ăn ngoài trời “FEEDS” miễn phí cho tất cả các trẻ em 18 tuổi và trở xuống trong mùa Hè Tiếp Tục đến ngày 23 Tháng Tám năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Chương Trình FEEDS Hè Tiếp Tục cho tới ngày 23 Tháng TámSự đói không có nghỉ hè và chúng tôi cũng vậy! Văn Phòng Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng sẽ tổ chức chương trình bữa ăn ngoài trời “FEEDS” (Food for Every Child to Eat During Summer (Thức Ăn cho Mọi Trẻ Em Dùng Trong Mùa Hè)) tại nhiều địa điểm khác nhau khắp Quận Fairfax mùa hè nầy. Chương trình USDA-tài trợ nầy miễn phí cho tất cả các trẻ em 18 tuổi và trở xuống và cung ứng những bữa ăn giá-rẻ cho các người lớn. Không cần phải ghi danh, và mọi người đều được hoan nghênh.
Dịch vụ bữa ăn sẽ được cung cấp cho tới ngày 23 tháng 8, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 11:30 sáng đến 1:00 trưa. Xin xem các địa điểm FEEDS hè. https://www.fcps.edu/feeds


*** Bailey’s ES (Lower) 6111 Knollwood Dr, Falls Church, VA 22041 11:30 AM-1:00 PM
*** Bren Mar Park ES 6344 Beryl Rd, Alexandria, VA 22312 11:30 AM-1:00 PM
*** Dogwood ES 12300 Glade Dr, Reston, VA 20191 11:30 AM-1:00 PM
*** Hutchison ES 13209 Parcher Ave, Herndon, VA 20170 11:30 AM-1:00 PM
*** Hybla Valley ES 3415 Lockheed Blvd, Alexandria, VA 22306 11:30 AM-1:00 PM
*** London Towne ES 6100 Stone Rd, Centreville, VA 20120 11:30 AM-1:00 PM
*** Mount Eagle ES 6116 N Kings Hwy, Alexandria, VA 22303 11:30 AM-1:00 PM
*** Riverside ES 8410 Old Mt Vernon Rd, Alexandria, VA 22309 11:30 AM-1:00 PM
*** Graham Road Community Center 3036 Graham Rd, Falls Church, VA 22042 11:30 AM-1:00 PM
* Chelsea Square Apartments 5734 Backlick Rd, Springfield, VA 22150 12:00 PM-1:00 PM
* Lerner Springfield Square 7005 Skyles Way, North Springfield, VA 22151 12:00 PM-1:00 PM
* Springfield Gardens North Apartments 6126 Cumberland Ave, Springfield, VA 22150 12:00 PM-1:00 PM
* Springfield Gardens South Apartments 7240 Commerce St, Springfield, VA 22150 12:00 PM-1:00 PM
* Vistas of Annandale 7931 Patriot Dr, Annandale, VA 22003 12:00 PM-1:00 PM
** Bailey’s Community Center 5920 Summers Ln, Falls Church, VA 22041 12:00 PM-1:00 PM
** Willston Community Center 6131 Willston Dr, Falls Church, VA 22044 12:00 PM-1:00 PM
** Gum Springs Community Center 8100 Fordson Rd, Alexandria, VA 22306 12:00 PM-1:00 PM
** James Lee Community Center 2855 Annandale Rd #101, Falls Church, VA 22042 12:00 PM-1:00 PM
* Super Snack lunch will be provided (June 17 – August 23, 2019)
** Breakfast and lunch will be provided (8:30 AM – 9:30 AM, June 17 – August 23, 2019)
*** Barbeque locations – no-cost lunch to all children 18 years of age as well as low-cost adult meals.