Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Năm Học 2019-20 Khai Giảng vào Ngày 26 Tháng TámLịch Báo Nhắc: Năm Học 2019-20 Khai Giảng vào Ngày 26 Tháng Tám
Trời nóng và mùa hè vẫn diễn tiến mạnh mẽ, nhưng như một báo nhắc, ngày học đầu của năm học 2019-20 sẽ là ngày Thứ Hai 26 tháng 8, 2019; ngày học cuối sẽ là ngày Thứ Sáu 12 tháng 6, 2020. Xin xem lịch năm học 2019-20. https://www.fcps.edu/calendars/2019-20-standard-school-year-calendar