Thư Mời tham dự cuộc biểu tình trước sứ quán của Tầu cộng và Việt cộng


Theo nguồn tin trên trang mạng của Việt TânToàn Dân Nghe Chăng
Sơn Hà Nguy Biến!
Nhà Nước Tàu Cộng đang mưu toan cưỡng chiếm vùng biển nhiều dầu khí của Nước Việt ta gần bãi Tư Chính của ta trên Biển Đông
như chúng đã làm với bãi Scarborough của Phi Luật Tân.
Trong khi đó Nhà Nước Việt Cộng lại phản ứng một cách vừa ra vẻ cứng vừa run.
Nhưng dân ta không hèn như Việt Cộng!
Chúng ta sẽ đồng loạt mạnh dạn lên tiếng phản đối hành động côn đồ xâm lược của Tàu Cộng
Chúng ta sẽ bắt Việt Cộng phải mạnh dạn thực tâm chống bá quyền xâm lược Tàu Cộng bằng cách ít nhất phải:
1- Kiện hành động phi pháp của Tàu Cộng ra trước toà án quốc tế.
Đó mới thực sự đúng là đấu tranh trong hoà bình mà Việt Cộng hay lập luận để nguỵ biện cho sự hèn nhược trước Tàu Cộng
2- Để người dân Việt tự do thể hiện tinh thần truyền thống chống ngoại xâm:
phải thả hết những người yêu nước đã bị bắt giam vì thể hiện khát vọng chống Tàu Cộng từ trước đến nay
Trong tinh thần trên, kính mời đồng hương tham gia cuộc biểu tình vào
Sáng thứ sáu 23 tháng 8 năm 2019 từ lúc 10:00 giờ
Trước Sứ Quán Tàu Cộng
3505 International Pl NW, Washington, D.C 20008
Và sau đó trước văn phòng sứ quán Việt Cộng vào khoảng 11:00 giờ
1233 20th St NW, Washington, D.C 20036
Những đồng hương không có phương tiện di chuyển, có thể đến Trung Tâm Eden có xe bus chở đi, khởi hành lúc 9:30 AM
Ban Tổ Chức:
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn
Cơ sở Việt Tân vùng Hoa Thịnh Đốn
Liên lạc:
Email: Washdc@viettan.org
BS Đặng Vũ Chấn, đt: 703 538 2772
Ô. Đoàn Hữu Định, đt: 703 475 6186