Thông Báo Hằng Năm về Thăm Dò , Hồ Sơ, Giáo Trình, Quyền Riêng Tư, và Quyền Hạn Liên Hệ Năm Học 2019-2020 của các trường học công trong Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxThông Báo Hằng Năm về Thăm Dò , Hồ Sơ, Giáo Trình, Quyền Riêng Tư, và Quyền Hạn Liên Hệ Năm Học 2019-20
Hệ Trường Công Quận Fairfax muốn tất cả phụ huynh hiểu rõ những chánh sách liên quan đến các thăm dò, hồ sơ, giáo trình, quyền riêng tư và quyền hạn liên hệ.
Trong Thông Báo Hằng Năm về Thăm Dò, Hồ Sơ, Giáo Trình, Quyền Riêng Tư và Quyền Hạn Liên Hệ và Mẫu Phiếu Xin Miễn (Thông Báo Hằng Năm), FCPS cung cấp các phần giải thích về những quyền hạn được liệt kê trên cũng như các mẫu phiếu có thể dùng để thực thi các lựa chọn xin-miễn. Hai bản văn Thông Báo Hằng Năm có sẵn—một bản văn từ cấp Mẫu Giáo-lớp 8 và một bản văn từ cấp lớp 9-12. Phụ huynh có con em ở các cấp lớp khác nhau cần phải đọc kỹ nội dung của mỗi bản văn Thông Báo Hằng Năm vì các thông báo và quyền xin miễn khác nhau tùy theo cấp lớp của học sinh.
Có thêm chi tiết và xem nhữngTập Tài Liệu Xin-Miễn 2019-20.https://www.fcps.edu/registration/opt-out-forms