Ứng dụng theo dõi xe buýt nhà trường “Here Comes the Bus” App của các trường học công trong Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxThưa quý Phụ Huynh và Giám Hộ,
Phòng Dịch Vụ Chuyên Chở của Hệ Trường Công Quận Fairfaxed hân hoan đề khởi Here Comes the Bus®, một ứng dụng theo dõi xe buýt nhà trường chú trọng vào phụ huynh cho năm học 2019-20. Ứng dụng được cung ứng miễn phí cho các phụ huynh.
Here Comes the Bus® có thể giản dị hóa những lệ thường buổi sáng và trưa bằng cách cho các phụ huynh và giám hộ địa điểm của xe buýt thời gian-thực qua các cảnh báo thông báo văn bản hay điện thơ. Here Comes the Bus® phối hợp dữ liệu GPS và định tuyến xe buýt vào một việc dễ sử dụng, ứng dụng tùy chỉnh sử dụng trên một hay nhiều dụng cụ thiết bị như là smartphones (điện thoại thông minh), tablets (máy tính bảng), và laptop (máy tính xách tay) hay máy vi tính desktop (màn hình nền). Ứng dụng cung cấp thông tin kịp thời về sự đến nơi của xe buýt nhà trường qua giao diện đồ họa cũng như là thông báo văn bản để cho biết khoảng cách của xe buýt từ trạm ngừng xe buýt của con em cho cả hai trạm ngừng xe buýt buổi sáng và trưa.
Here Comes the Bus® sử dụng HTTPS, cũng giống như một ngân hàng hay cửa hàng trực tuyến, có nghĩa là tất cả truyền thông giữa bộ duyệt xét mạng và địa điểm được cài mã và an toàn. Ứng dụng theo dõi tuyến đường xe buýt chứ không phải học sinh và những thay đổi xe buýt có thể ảnh hưởng mức chính xác của ứng dụng. Cần có số mục phụ huynh của Hệ Thống Thông Tin Học Sinh để viễn nạp ứng dụng.
Sau một chương trình thí điểm thành công, Here Comes the Bus® sẵn sàng để sử dụng cho năm học 2019-20. Mặc dù không có ứng dụng nào có thể thay thể những thực hành và phán đoán tốt nhất đã được thiết lập, Here Comes the Bus® có thể cung cấp thông tin hữu ích về địa điểm xe buýt của con em.
Để biết thêm chi tiết, hay đăng ký và bắt đầu sử dụng Here Comes the Bus®, xin theo liên kết nầy: Here Comes the Bus.
Những điều thắc mắc khác liên quan đến ứng dụng cần phải được trực tiếp đến 571-423-2400 hay Fasteam@FCPS.edu.
Hệ Trường Công Quận Fairfax