Tạo Các Trường Học An Toàn và Thân Thiện cho Tất Cả Học Sinh MCPS trong các trường học công của Quận Montgomery


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery
Tạo Các Trường Học An Toàn và Thân Thiện cho Tất Cả Học Sinh
Khi năm học mới bắt đầu, chúng tôi biết nhiều người trong số các quý vị quan tâm về sự an toàn. Trong khi mục đích chính của MCPS là hệ thống trường học chuẩn bị cho tất cả học sinh phát triển mạnh trong tương lai, chúng tôi biết điều này không thể đạt được nếu các học sinh không cảm thấy an toàn và được tiếp đón ân cần tại các trường học.
Để cung cấp một môi trường học tập an toàn và thân thiện, MCPS có một cách tiếp cận toàn diện để đảm bảo sự an toàn của học sinh bao gồm an toàn trên xe buýt và trong trường; lạm dụng trẻ em, ngăn ngừa bắt nạt và tự tử; và môi trường an toàn.
Dưới đây chỉ là một vài trong nhiều phương cách quận thực hiện để giữ an toàn cho các học sinh:
An Toàn Trường Học
 Các kế hoạch khẩn cấp trường học được cập nhật tại mỗi trường (Tìm hiểu thêm)
 Đội cấp cứu tại chỗ ở mỗi trường để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.
 Sự hợp tác với Văn phòng Cảnh sát Quận Montgomery, dịch vụ cứu hỏa và giải
cứu, và các cơ quan quận khác để hỗ trợ nhà trường trong trường hợp khẩn cấp
(Read the MOU)
 Đánh giá an toàn trường học được thực hiện tại tất cả các trường học và các trang
mạng giáo dục
 Những thực tập an toàn bắt buộc trong trường hợp khẩn cấp về hỏa hoạn và thời
tiết
 Tăng cường huấn luyện để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp khi kẻ tấn công xuất
hiện (Tìm hiểu thêm )
 Một nhân viên tài nguyên trường học ở mỗi trường trung học (Đọc thêm)
 Hàng trăm nhân viên an ninh MCPS tận tâm hỗ trợ các trường tiểu học, trung học cấp II và cấp III trên toàn quận
 Hệ thống kiểm soát truy cập và lối vào tại trường học
 Nới rộng an ninh hàng lang tại các trường học
 Một hệ thống kiểm điểm khách viếng trường tại các trường học sẽ sàng lọc tất cả
các khách viếng qua cơ quan ghi tên những người phạm tội tình dục ở địa phương
và tiểu bang
 Một báo cáo toàn diện về an toàn và an ninh trường học (Đọc báo cáo và kế hoạch
hành động năm 2018)
 Máy hình an ninh ở tất cả các trường trung học cấp II và cấp III, với máy hình được đặt thêm tại các trường tiểu học
 Huấn luyện bắt buộc cho các nhân viên tài nguyên trường học và nhân viên an ninh
 Tất cả các nhân viên tập trung và thận trọng về an ninh tại trường Giám sát sau giờ học
 Kế hoạch giám sát nâng cao cần thiết cho từng môn thể thao và hoạt động sau giờ học
 Một kiểm điểm từ bên ngoài về an toàn giám sát sau giờ học sẽ được công bố vào tháng 9, 2019, phối hợp với Văn phòng Luật sư của Tiểu bang Quận Montgomery
Sức Khỏe Tâm Thần và Khỏe Mạnh của Học Sinh
 Be Well 365 xây dựng toàn diện các kỹ năng tình cảm xã hội tại tất cả các trường (Tìm hiểu thêm)
 Tài liệu về sự nguy hiểm của vaping (thuốc lá giả bằng hơi) (Liên kết)
 Trung tâm chăm sóc sức khoẻ tại trường
 Y tá Sức khỏe Cộng đồng Trường học hoặc Nhân viên Y tế Phòng Sức khỏe ở mỗi
trường học (Tìm hiểu thêm)
 Huấn luyện ngăn ngừa tự tử cho học sinh ở tất cả các trường trung học cấp II và
cấp III
 Truy cập vào đường giúp kín để báo cáo các mối lo ngại về khủng hoảng sức khỏe
tâm thần, bắt nạt, đe dọa bạo lực và nhiều nữa (Tìm hiểu thêm)
 BTheOne chiến dịch sức khỏe tâm thần hợp tác với Montgomery County, Every
Mind and Family Services, Inc. (Tìm hiểu về chiến dịch)
 Huấn luyện cho nhân viên về đánh giá hành vi nguy hại
 Chương trình giáo dục sức khỏe toàn diện cho các học sinh ở mọi cấp
 Tài nguyên sức khỏe tâm thần và hỗ trợ khủng hoảng cho học sinh ( Tìm hiểu
thêm)
 Huấn luyện bắt buộc cho tất cả nhân viên về ngăn ngừa và can thiệp tự tử
 Một quy trình báo cáo hợp lý cho báo cáo rủi ro tự tử (Đọc thêm)
 Liên kết đến sự khởi đầu học tập (Đọc thêm)
 Chương trình Học Phục hồi dành cho những học sinh nghiện (Tìm hiểu thêm)
 Tài nguyên cho Đánh giá và Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện Quận
Montgomery (Xem các tài nguyên )
 Chương trình công lý phục hồi cho học sinh (Tìm hiểu thêm)
 Bắt buộc đào tạo thành thạo văn hóa cho các nhà giáo dục
An toàn của Người đi Bộ
 Tài nguyên an toàn cho người đi bộ (Tìm hiểu thêm)
 Thông báo về dịch vụ công cộng an toàn cho người đi bộ – “Đến trường không
phải là một cuộc đua” (Xem)
 Hợp tác với Chính quyền Quận Montgomery để thúc đẩy an toàn cho người đi bộ
và đi xe đạp (Xem video)
 Bài học an toàn cho người đi bộ được đặt trong chương trình giảng dạy y tế
Và nhiều nữa. Bấm vào đây để đọc thông điệp an toàn của Ông Giám đốc Phụ trách An toàn