Ghi Danh Các Chương Trình Trung Học Cấp III của MCPS cho niên học 2019-2020 có trên Cổng Phụ Huynh vào Đầu Tháng 10 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery
Các Chương Trình Đăng Ký Trung Học Cấp III Có trên Cổng Phụ Huynh vào Đầu Tháng 10
MCPS cung cấp một cách thuận tiện cho phụ huynh để xem xét các chọn lựa trung học cấp III của học sinh cho niên học kế.
Ngoài các chương trình theo chủ đề, gia tốc và phong phú, và các chương trình đặc biệt có tại các trường trung học cấp III, học sinh trong các Lớp 8-11 có thể hội đủ điều kiện cho các chương trình đăng ký trung học cấp III.
Vào đầu tháng 10, phụ huynh và học sinh sẽ có thể truy cập và kiểm điểm báo cáo đủ điều kiện trung học cấp III cho chương trình đăng ký trên HYPERLINK “https://portal.mcpsmd.org/public/home.html” cổng phụ huynh MCPS và cổng HYPERLINK “https://portal.mcpsmd.org/public/home.html” học sinh trong thư viện tài liệu.
Học sinh, phụ huynh và người giám hộ sẽ có thể ghi danh vào cổng thông tin, vào thư viện tài liệu (trên thanh bên trái) và xem lại báo cáo đề là, “My Student’s High School Application Program Options for 2020-2021 -Chương Trình Đăng Ký Trung Học Cấp III của Học Sinh cho 2019-2020”. Mỗi chương trình sẽ có một mô tả ngắn cùng với các điều kiện về việc hội đủ điều kiện. Địa chỉ, cấp lớp và trường hiện tại của con quý vị có thể ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện của con quý vị, vì vậy nên chắc chắn là trường của quý vị có địa chỉ hiện tại của quý ṿị. Kết nối đăng ký thông thường sẽ được cá nhân hóa cho việc đủ điều kiện của học sinh.
Thời hạn cuối nạp đơn là ngày thứ Sáu 1 tháng 11.
Nếu quý vị cần giúp đỡ truy cập cổng phụ huynh, liên lạc với chuyên gia hệ thống IT tại trường học hiện tại của con quý vị.
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/high/” Thêm chi tiết


https://portal.mcpsmd.org/public/home.html