Học Sinh FCPS Tham Gia trong Ngày Đi Bộ Quốc Tế tới Trường vào Ngày 2 Tháng 10 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxHọc Sinh FCPS Tham Gia trong Ngày Đi Bộ Quốc Tế tới Trường vào Ngày 2 Tháng 10
Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ tham gia trong Ngày Đi Bộ Quốc Tế tới Trường vào Ngày Thứ Tư 2 Tháng 10, trong nỗ lực để phát huy sinh hoạt vận động cơ thể và giảm bớt nạn kẹt xe và ô nhiễm gần các trường.
Các học sinh và nhân viên được khuyến khích đi xe đạp hay đi bộ tới trường và nơi làm việc ở nơi nào an toàn để làm vậy vào ngày 2 tháng 10. Các phụ huynh được khuyến khích đi cùng với các con em tới trường và làm việc với trường và hội PTAs hay PTOs của mình để tụ họp lại thành những đoàn xe đạp hay nhóm đi bộ cho sinh hoạt. Các trường được khuyến khích để ghi danh trực tuyến với Walk and Bike to School (Đi Bộ và Đi Xe Đạp tới Trường).
Biết thêm chi tiết về Ngày Đi Bộ tới Trường.https://www.fcps.edu/about-fcps/facilities-planning-future/2019-school-bond-referendum