Đến Trường An Toàn: Một Diễn Đàn về Những Con Đường An Toàn đến Trường Học Được Tổ Chức tại trường trung học Northwood từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa vào Ngày 19 Tháng 10


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery
Đến Trường An Toàn: Một Diễn Đàn về Những Con Đường An Toàn đến Trường Học Được Tổ Chức vào Ngày 19 Tháng 10
Hội đồng Giáo viên Phụ huynh Quận Montgomery (MCCPTA) và Ủy ban Tư vấn An toàn cho Người đi bộ, Xe đạp và Giao thông Quận Montgomery (PBTSAC) sẽ tổ chức Diễn đàn Đến Trường An Toàn: Một Diễn Đàn về Những Con Đường An Toàn đến Trường Học Được Tổ Chức vào Ngày 19 Tháng 10 từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa tại trường trung học Northwood.
Sự kiện miễn phí này sẽ tụ họp các phụ huynh, học sinh và các thành viên của cộng đồng để thảo luận về các phương cách để đảm bảo các đường đi bộ và xe buýt cho học sinh trong quận được an toàn. Vỉa hè, đường đi xe đạp, địa điểm dừng xe buýt và nơi phụ huynh ngừng xe khi thả con ở trường là tất cả các thành phần quan trọng của việc giữ an toàn cho trẻ em khi các em đi bộ và đi xe đạp đến trường.
Người tham dự sẽ có cơ hội tham dự hội thảo về nhiều chủ đề bao gồm:
-Xây dựng hệ thống dừng xe buýt tốt hơn
-Vận chuyển công cộng 101 cho các học sinh
-Nhân viên kiểm soát băng đường: Những trường nào có được một nhân viên này? -Làm thế nào để có được những vỉa hè (tốt hơn) trong láng giềng của quý vị
Đại diện của MCPS, Sở Giao thông Vận tải Quận Montgomery, Sở Cảnh sát Quận Montgomery và Văn phòng Kế Hoạch Quận Montgomery sẽ có mặt để chia sẻ thông tin và trả lời các câu hỏi.
Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang mạng.