Kế Hoạch khi FCPS trong Quận Fairfax Đóng Cửa Trường vì Thời Tiết Khắc Nghiệt và các Tình Huống Khẩn Cấp; Hãy Xếp Đặt Ngay Từ Bây Giờ cho Trường Hợp Có Thay Đổi Thời Biểu Bất Ngờ


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxThời tiết lạnh giá và mùa đông sẽ sớm đến đây! Do thời tiết xấu hay các tình huống khẩn cấp khác, trường học có thể cần phải đóng cửa suốt ngày, mở cửa trễ, hay đóng cửa sớm.
Các phụ huynh được mạnh mẽ khuyến khích ngay từ bây giờ xếp đặt việc coi giữ các con em mình khi có thay đổi thời khóa biểu (và dự phòng cho trường hợp hiếm khi xảy ra cần phải đóng cửa riêng một trường nào đó do mất điện hay do các biến cố khác). Các trẻ em cần biết rõ sẽ phải đến đâu nếu phụ huynh vắng nhà.
FCPS có lập ra nhiều thời biểu để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt; các thời biểu nầy sẽ có hiệu lực khi tình trạng thời tiết đe dọa sự an toàn của các học sinh và nhân viên điều hành:
Đóng cửa trường.
Mở cửa trễ hai giờ.
Đóng cửa sớm hai giờ.
Khi Hệ Trường Công Quận Fairfax có thay đổi thời biểu (đóng cửa hay trì hoãn mở cửa) vì thời tiết khắc nghiệt hay các trường hợp khẩn cấp khác, thông tin được truyền thông bằng nhiều phương cách ngay khi có quyết định.
Ghi Chú: Trương mục @FCPSnews Twitter chánh thức (có dấu kiểm màu xanh dương) thường được coi như phương tiện truyền thông đầu tiên và nhanh chóng nhất trong lúc đóng cửa trường do tình huống thời tiết khẩn cấp. Những băng tần truyền thông khác sẽ được cập nhật càng mau chóng có thể kể cả điện thơ, thông báo văn bản, trang mạng, phương tiện truyền thông xã hội khác, và các đài phát tin.
Xin lưu ý, vì số lượng lớn điện thơ được gởi đi, rất có thể sẽ có sự chậm trễ giữa thời gian cảnh báo FCPS Twitter được đăng và biên nhận điện thơ trong hộp thơ đến của quý vị.https://www.fcps.edu/blog/choosing-media-wisely