FCPS Hiện Nay Sử Dụng Ứng Dụng Di Động Here Comes the Bus Mobile App


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

FCPS Hiện Nay Sử Dụng Ứng Dụng Di Động Here Comes the Bus Mobile AppĐể giúp quý vị nhận biết khi xe buýt của con em đang tiến gần trạm ngừng của con em, FCPS hiện nay sử dụng ứng dụng di động (mobile app) Here Comes the Bus. Here Comes the Bus là một ứng dụng theo dõi xe buýt nhà trường miễn phí có thể giản dị hóa những lệ thường buổi sáng và trưa cho các phụ huynh và học sinh bằng cách cho địa điểm của xe buýt thời gian-thực và các cảnh báo thông báo văn bản hay điện thơ, giúp mọi người đi đến trạm ngừng xe buýt đúng giờ.
Here Comes the Bus® dùng dữ liệu của hệ định vị toàn cầu (global positioning system (GPS)) FCPS và bản đồ tùy chỉnh dễ-dùng sử dụng trên một hay nhiều dụng cụ thiết bị, như là tablet (máy tính bảng) hay smartphone (điện thoại thông minh).
Để có các hướng dẫn chi tiết về làm thế nào để khởi đầu sử dụng ứng dụng di động Here Comes the Bus.https://www.fcps.edu/blog/choosing-media-wisely