Cuộc Diễn Hành Lễ Tạ Ơn 2019 của Quận Montgomery Được Tổ Chức vào Ngày 23 Tháng 11


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Cuộc Diễn Hành Lễ Tạ Ơn của Quận Montgomery Được Tổ Chức vào Ngày 23 Tháng 11
Ai mà không thích một cuộc diễn hành?
Cuộc diễn hành hằng năm vào Ngày Lễ Tạ ơn của Quận Montgomery sẽ được tổ chức từ 10 giờ sáng đến trưa vào ngày thứ Bảy 23 tháng 11. Diễn hành Lễ Tạ Ơn duy nhất trong

vùng có hơn 100 ban nhạc, nhóm ca nhạc, xe diễn hành và các vật thổi phồng. Đường đi của cuộc diễn hành sẽ bắt đầu từ Ellsworth Drive và Fenton Street dưới phố Silver Spring, phía nam của Georgia Avenue đến Silver Spring Avenue.
Các đoàn diễn hành sẽ bao gồm các ban nhạc diễn hành của đại học và trung học cấp III, các xe hoa lấp lánh Thanksgiving và Nô-en, những buổi trình diễn sân khấu, các nhóm nhạc, chim panh-goanh, khủng long, gà tây và nai tuyết, xe gắn máy và cảnh sát cởi ngựa, hoàng hậu xinh đẹp, xe cứu hỏa, xe cổ và các nhóm thú vật được cứu. Lúc nào cuộc diễn hành cũng chấm dứt với xe diễn hành của ông già Nô-en chơi nhạc mùa lễ và những người tí hon ném kẹo vào đám đông.
Diễn hành sẽ được tổ chức dù mưa hay nắng. Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-
0311 hay xem trang mạng.
HYPERLINK “https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade” https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade
Tình nguyện
Diễn Hành Thanksgiving Quận Montgomery luôn tìm người tinh nguyện để làm người lùn và người du hành trên xe hoa, nai và chim panh-goanh trong đoàn diễn hành. Diễn hành cần tình nguyện viên, tuổi từ 13 và lớn hơn, để mặc trang phục, làm hướng dẫn nhóm, và để điều khiển các bóng thổi phồng và bong bóng. Những giờ tinh nguyện là từ 7 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30 chiều (tình nguyện viên phải có mặt suốt sáu tiếng đồng hồ). Những người quan tâm có thể ghi danh tại HYPERLINK “https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade/Volunteering” trang mạng diễn hành.