Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Giác Hoàng

CHÙA GIÁC HOÀNG
Buddhist Congregational Church of America
5401–16th Street, N.W. Washington, D.C. 20011
Phone: (202) 829-2423
www.chuagiachoangdc.orgThông Báo Tết Nguyên Đán 2021