Thông báo Lễ Truy Điệu nhân Lễ Kỷ Niệm 56 Năm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại vùng Hoa Thịnh Đốn


Theo nguồn tin trên trang mạng của BMHXin kính, thân chuyển đến Quý Đồng hương, Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu…
Thông báo Lễ Truy Điệu, nhân Lễ Kỷ Niệm 56 Năm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…
Để Quý Đồng hương, Quý NT và CH được tường, và kính, thân mời tham dự..
Chân thành cảm tạ.
Trân trọng..
BMH ///
Washington, D.C


Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
The Coalition of the Republic of Vietnam Veterans Associations
P.O Box 4063, Falls Church VA 22044
ĐT: (703) 662-4041 – E-mail: ubphhd@gmail.com
Số: 0237/LH/CCS/TB
Ngày 26 tháng 5 năm 2021
THÔNG BÁO
Chính quyền tiểu bang Virginia vừa nới lỏng các hạn chế trong việc phòng ngừa bệnh dịch virus Tàu.
Việc tụ họp nơi công cộng có phần được dễ dãi. Tuy nhiên khẩu trang vẫn phải mang trên mặt và khoảng cách xã giao là 6 feet.
Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 cũng là Freedom Fighters Day tại Virginia sẽ được tổ chức tại:
Kỳ Đài Trung Tâm Eden,
Falls Church, Virginia.
Trân trọng kính mời
Qúy Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland & Virginia,
Qúy vị Lãnh Đạo Tinh Thần, Qúy bậc Lão thành Nhân sĩ,
Qúy Hội đoàn, Đoàn thể, Giới Truyền thông Báo chí,
cùng Qúy Đồng hương
đến tham dự
Lễ Kỷ Niệm 56 Năm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
vào
Lúc 8 giờ tối ngày thứ Sáu 18 tháng 6 năm 2021
Lễ Truy Điệu
Tưởng Niệm Tử Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân.
Trân trọng thông báo.
Thừa Ủy Nhiệm Hội Đồng Chỉ Đạo
ĐHĐinh
Đoàn Hữu Định
Hội Trưởng
Hội Yên Thế
Nơi nhận:
– Hội Đoàn Quân Cán Cảnh
– Ban Chấp Hành
Kính tường
– Hồ sơ Lưu trử