Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2022 tại Giáo Họ Đức Mẹ La Vang trong thành phố Chantilly ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Họ Đức Mẹ La Vang – Chantilly, VA

Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2022 tại Giáo Họ Đức Mẹ La Vang trong thành phố Chantilly ở tiểu bang Virginia
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ MÙA GIÁNG SINH CỦA GIÁO XỨ:

 Lễ Vọng Giáng Sinh (thứ Bảy 24/12): 8:00pm
 Lễ Giáng Sinh (Chúa Nhật 25/12): 2:00pm (xin lưu ý: không có lễ 7:00PM)


https://www.ourladyoflavangva.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *