Các Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington

Các Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington

Thứ Bảy, ngày 21 tháng Giêng: Thánh A-nê, trinh nữ,
tử đạo. Lễ nhớ. TẾT GIAO THỪA MỪNG NĂM ÂM
LỊCH QUÝ MÃO 2023.

 Chúa Nhật, ngày 22 tháng Giêng:
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN –
NĂM A. MỒNG MỘT TẾT
NGUYÊN ĐÁN: Cầu Bình An Cho
Năm Mới.

 Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng:
MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN:
Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.
Ngày cầu nguyện cho thai nhi được luật
pháp bảo vệ.

 Thứ Ba, ngày 24 tháng Giêng: MỒNG BA TẾT
NGUYÊN ĐÁN: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc
Làm. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, Giám mục, tiến sĩ
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington


https://www.cttdva.org/thong-tin/ban-tin-hiep-nhat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *