Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Thiền Viện Tường Vân trong thành phố Haymarket ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thiền Viện Tường Vân – Centreville, VA

Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Tường Vântrong thành phố Haymarket ở tiểu bang Virginia
Chương Trình Đón Xuân Năm Quý Mão 2023

Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Quý Mão lúc 10 giờ – 11 giờ 30 tối.

Cách Liên Lạc Với Chùa

Address: 2101 James Madison Highway, Haymarket, Virginia 20169

Email: thichnuthanhlieu@yahoo.com

Phone: (571) 261-2408


Chương Trình Đón Xuân Năm Quý Mão 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *