Chợ Xuân 2023 tại chùa Giác Sơn trong thành phố Laurel ở tiểu bang Maryland


Theo nguồn tin trên trang mạng của chùa Giác Sơn – Laurel, MD

Chợ Xuân 2023 tại chùa Giác Sơn trong thành phố Laurel ở tiểu bang Maryland
+ Chủ nhật ngày 8 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): chợ Xuân 2023 lúc 10 giờ sáng.

Xin mời quý anh, chị về chùa ủng hộ ẩm thực chợ Xuân vào Chủ nhật, ngày 8th tháng 1, 2023 @10AM, tại Chùa Giác Sơn, 11801 Laurel Bowie Rd, Laurel, MD 20708. Xin gởi order và liên lạc sdt 301-792-7499. 🙏🙏🙏
Please come and support us on Sunday, the 8th of January, 2023 @10AM, at Giac Son Buddhist Temple, 11801 Laurel Bowie Rd. Laurel, MD 20708! 🙏🙏🙏


https://fb.watch/hWFkbNl44e/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *