Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại chùa Giác Sơn trong thành phố Laurel ở tiểu bang Maryland


Theo nguồn tin trên trang mạng của chùa Giác Sơn – Laurel, MD

Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại chùa Giác Sơn trong thành phố Laurel ở tiểu bang Maryland
Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Quý Mão lúc 11 giờ tối đến 12 giờ đêm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *