Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Hoa Nghiêm trong thành phố Fort Belvoir ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Hoa Nghiêm – Fort Belvoir, VA

Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Hoa Nghiêm trong thành phố Fort Belvoir ở tiểu bang Virginia
Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Quý Mão lúc 9 giờ tối.

Cách Liên Lạc Với Chùa
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Thầy Trụ Trì Thích Kiến Khai eMail: thichkienkhai@hoanghiem.org

Phone: (703)781-4306

Địa chỉ :
9111 Backlick Road
Fort Belvoir, Virginia 22060


https://chua.hoanghiem.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *