Buổi Ra Mắt Tranh Cử Của Ứng Cử Viên Nhân Huỳnh cho ghế Dân biểu tiểu bang Virginia trong địa hạt 9 năm 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của Theo nguồn tin trên mạng của huynhforvirginia.com
WHAT: Nhan Huynh for VA-9 Delegate Campaign Kickoff Event

WHEN: Saturday, July 15, 2023 from 1 PM to 3 PM

WHERE: Backyard Grill, 13999 Metrotech Dr, Chantilly, VA 20151Nhan Huynh for Virginia House of Delegates District 9 Campaign Kickoff Event
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *