Thông Báo cúng cô-hồn Thất Thủ Kinh Đô 1885 và Picnic Hội Đồng Hương Thân-hữu Cố Đô Huế 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của ồng-hương Thân-hữu Cố Đô HuếTheo tin Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế

Kính thưa Quý Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế mình :
Ba hôm nữa thôi : Thân Hữu Cố Đô được gặp nhau hàn huyên, tay bắt mặt mừng : 11:30 thưa Thứ Bảy ni, tại Shelter-A Mason District Park, Annandale,VA.
2023 – 1885 là 138 năm rồi : ngày “hăm-ba-tháng-năm” thực-dân Pháp đánh chiếm kinh-thành Huế, cướp hết kho đụn của triều-đình. Vua Hàm Nghi phải chạy ra Quảng Trị, rồi cũng bị bắt, đi đày và băng hà năm 1943 tại Algerie, Phi Châu.

Trước là cúng cô-hồn Thất Thủ Kinh Đô 1885, sau là cấp.
(nghe nói ngon lắm, không phải chỉ cơm-cháo-gạo-muối như cúng ngày 2 và 16 hàng tháng)
Nhưng gặp mặt là chính, bà con ơi, hỏi ngã là phụ.
Nhớ bới theo con cháu nghe.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *