Thư mời ra mắt sách của Văn thi hữu Hồng Vân


Theo nguồn tin trên trang mạng củaHồng Vân



Theo tin Hồng Vân

Văn thi hữu Nguyễn Thị Hồng Vân – bút hiệu Vân Trường,
xin kính mời các anh chị và các bạn bạn đến tham dự buổi ra mắt sách có chủ đề

” họp mặt Văn Nghệ ”

nhằm mục đích để giới thiệu
hai tác phẩm mới nhất :

1/ Quê hương bỏ lại – thơ

2/ Kinh tế học qua một bài học – dịch thuật Anh-Việt

Địa điểm :

Mason District Government Center
6507 Columbia Pike
Annandale, VA 22003

Ngày thứ bảy 15 tháng 7, 2023

Thời gian : 1:30pm đến 3:30pm

Có phụ họa với Thức ăn nhẹ và chương trình văn nghệ.

Trân trọng kính mời,

Hồng Vân







Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *