Buổi Tiệc Gây Quỹ Vận Động của Ứng Cử Viên Nhân Huỳnh cho ghế đại biểu tiểu bang Virginia trong địa hạt 9 năm 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của Theo nguồn tin trên mạng của huynhforvirginia.com

Đây là cơ hội độc đáo để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của chúng ta và đóng góp vào sự thay đổi tích cực. Hãy cùng tham gia để thảo luận về các vấn đề quan trọng, chia sẻ ý tưởng và thể hiện sự ủng hộ của chúng ta cho một Virginia tốt đẹp hơn với các vị khách đặc biệt:

Rich Anderson, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Virginia

Steve Knotts, Chủ tịch Ủy ban Cộng hòa Quận Fairfax

Mike Ginsberg, Chủ tịch Cộng hòa Khu vực Quốc hội thứ 11

Harold Pyon, Văn phòng Tiếp cận Viện sư phạm và Lãnh đạo Cộng đồng người Mỹ gốc Hàn

Matt Truong, Phó Chủ tịch Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại DC-MD-VA

Quý vị có thể nghe những bài diễn thuyết đầy cảm hứng, cuộc thảo luận hấp dẫn và cơ hội kết nối với những người có cùng đam mê với bạn trong việc tạo ra tương lai tươi sáng hơn trong suốt buổi tối. Chúng ta cùng nhau hợp sức có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này và tái chiếm lại Virginia!

Chúng tôi xin quý vị truyền tin mời bạn bè, gia đình và hàng xóm đến tham gia sự kiện quan trọng này. Hãy cùng nhau đến, thể hiện sự ủng hộ của chúng ta và làm cho tiếng nói của chúng ta được nghe thấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để tham gia buổi tiệc gây quỹ vận động cho Ứng Cử Viên Nhân Huỳnh!Rally for Parents. Rally for Virginia. Fundraiser for Huynh’s Campaign

Join us for an exciting evening at the Rally for Parents. Rally for Virginia. Fundraiser for Huynh’s Campaign! This in-person event is set to take place on Sunday, August 13, 2023 at 6:30 PM (Eastern Daylight Time). There will be food and drinks at the Greenbriar Cale Community Center located at 4615 Stringfellow Road, Chantilly, VA 20151.

At this rally, we aim to bring parents and Virginia residents together to support Huynh’s Campaign. This is a unique opportunity to make a difference in our community and contribute to positive change. Join us as we gather to discuss important issues, share ideas, and show our support for a better Virginia with our Special Guests:

Rich Anderson, Chairman of Republican Party of Virginia

Steve Knotts, Chairman of Fairfax County Republican Committee

Mike Ginsberg, Chairman of 11th Congressional District Republicans

Harold Pyon, Attorney General Outreach Office and Korean-American Community Leader

Matt Truong, Vice President of Vietnamese American Community of DC-MD-VA

Throughout the evening, you can expect inspiring speeches, engaging discussions, and a chance to connect with like-minded individuals who share your passion for creating a brighter future. Together, we can win this election and take back Virginia!

We encourage you to spread the word and invite your friends, family, and neighbors to this important event. Let’s come together, show our support, and make our voices heard. Don’t miss out on this incredible opportunity to be part of the Rally for Parents. Rally for Virginia. Fundraiser for Huynh’s Campaign!


WHAT: Rally for Parents. Rally for Virginia. Fundraiser for Huynh’s Campaign

WHEN: Sunday, August 13, 2023 at 6:30 PM

WHERE: Greenbriar Cale Community Center located at 4615 Stringfellow Road, Chantilly, VA 20151


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *