Chương Trình Văn Nghệ Teletron 2023 và gặp gỡ Ứng Cử Viên Cao Hùng cho Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Virgina 2024 tại Eden Center trong Labor Day Weekend


Theo tin BMH

Quý Vị tham dự Chương Trình Văn Nghệ đặc biệt nhân Labor Day và gặp gỡ Ứng Cử Viên Thượng Nghị Sĩ Liên Bang: Cao Hùng.

Kính thưa Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu..

Xin Quý Vị thứ lỗi, vì tôi ghi sai ngày Ứng Cử Viên Cao Hùng sẽ có mặt tại Trung Tâm Thương Mại Eden để chào mừng, gặp gỡ Quý Vị.
** Ngày Thứ Bảy, 2/9/2023: từ 12:00 P.M đến 3:00 P.M.

** Ngày Chủ Nhật, 3/9/2023: từ 2:00 P.M đến 4:00 P.M.

Chân thành cám ơn

Trân trọng.

** Xin chân thành cảm tạ Bác Sĩ Nguyễn Dương đã thông báo.

BMH ///
Washington, D.C

Kính thưa Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu..

Nhân cuối tuần Lễ Lao Động “Labor Day”,
Trung Tâm Teletron sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ đặc sắc,
với thành phần nam, nữ ca sĩ hùng hậu, nổi tiếng, tại Trung Tâm Thương Mai Eden,
trong các ngày 2, 3 và 4 tháng 9, 2023, từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối..

Đặc biệt để hội ngộ, và ra mắt đồng hương Người Việt Quốc Gia trong vùng Thủ Đô HTĐ,

nhân vận động tranh cử chức vụ Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của Tiểu bang Virginia..
Hải quân Đại Tá (hồi hưu) Cao Hùng sẽ có mặt tại buổi Văn Nghệ,

để thăm hỏi, tiếp chuyện với đồng hương, đặc biệt cử tri Virginia.

Ứng Cử Viên Cao Hùng sẽ có mặt tại Trung Tâm Eden theo lịch trình sau:

** Ngày Thứ Bảy, 2/9/2023: từ 12:00 P.M đến 3:00 P.M.

** Ngày Chủ Nhật, 3/9/2023: từ 2:00 P.M đến 4:00 P.M.

Xin kính, thân mời Quý Vị tham dự thưởng thức Chương Trình Văn Nghệ đặc biệt do
Trung Tâm Teletron tổ chức, và gặp gỡ, ủng hộ người đồng hương, Ứng Cử Viên Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của Virginia: Hải Quân Đại Tá (hồi hưu) Cao Hùng..
Chân thành cảm tạ.

Trân trọng kính mời…

** Nếu có ý kiến hay câu hỏi, xin Quý Vị vui lòng liên lạc: Bùi Mạnh Hùng: 301-741-5834.

BMH //WHAT: 2023 Teletron Anniversary with Entertainment & Meet and Greet Hung Cao for Senate Virginia 2024

WHEN: Saturday, September 2, 2023 from 12 PM to 3 PM & Sunday, September 3, 2023 from 2 PM to 4 PM

WHERE: Eden Center, 6751-6799 Wilson Blvd, Falls Church, VA 22044Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *