Thư Mời Tham Dự Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập American Minority Engagement Network


Theo tin Anh Tu Do

Thư Mời Tham Dự Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập AMEN ngày 10 tháng 12 năm 2023

Thưa quý Đồng Hương,

The American Minority Engagement Network (AMEN) (www.amenforamerica.org) là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(4) được thành lập vào năm 2021 nhằm thúc đẩy các giá trị và nguyên tắc bảo thủ cho các cộng đồng thiểu số thông qua tiếp cận và giáo dục.

Chúng tôi hợp tác với nhiều cộng đồng thiểu số khác nhau thông qua các sự kiện diễn thuyết, lớp huấn luyện và đào tạo, diễn đàn, hội nghị, và lễ hội chợ dân tộc.

Đây là Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập AMEN và trân trọng mời quý vị đến tham dự lễ kỷ niệm này vào ngày chúa nhật 10 tháng 12 năm 2024. Xin coi chi tiết bên dưới.

Khi chúng tôi chuẩn bị cho những sinh hoạt trong năm tới, chúng tôi xin mời quý vị vô trang web của chúng tôi, www.amenforamerica.org, để có cái nhìn sâu hơn về tổ chức của chúng tôi và luôn cập nhật về các sự kiện và các buổi huấn luyện sắp tới. Xin chia sẻ thông tin về AMEN với những người yêu nước có cùng chí hướng, những người có chung tầm nhìn với chúng tôi.

Sự hỗ trợ của quý vị đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi là tiếp xúc với nhiều cộng đồng hơn, cung cấp các chương trình đào tạo miễn phí, tổ chức sự kiện và tham gia các lễ hội chợ văn hóa. Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có sự đóng góp rộng lượng của quý vị!

Hai cách tốt nhất để gửi tiền ủng hộ là:

1. Zelle về số 703-638-4919.

2. Chi phiếu trả cho AMEN và xin gởi đến:

AMEN
P.O. Box 1293
Annandale, VA 22003

Sự hỗ trợ của quý vị là công cụ tạo nên sự thành công của AMEN và mọi đóng góp, bất kể số lượng, đều đóng một vai trò quan trọng. Sự rộng lượng của bạn tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để có thể tiếp tục tạo ra những tác động tích cực.

Xin cám ơn trước sự hỗ trợ của quý vị và vui lòng liên lạc nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Trân trọng,

Anh Tú ĐỗWHAT: AMEN’s 2nd Anniversary

WHEN: Sunday, December 10th, 2023 from 3 PM to 6 PM

WHERE: Korean Community Center, 6601 Little River Turnpike, Alexandria, VA 22312
AMEN’s 2nd Anniversary Celebration

Dear Friends,

I trust this email finds you well. The American Minority Engagement Network (AMEN) (www.amenforamerica.org) is a non-profit organization 501(c)(4) established in 2021 that promotes conservative values and principles to minority communities through outreach and education.

We engage with various communities through speaking events, training, forums, conferences, rallies, and ethnic festivals.

This is AMEN’s 2nd Anniversary and you are cordially invited to attend its celebration:

Date: Sunday, December 10th, 2023

Time: 3:00PM – 6:00PM

Location: Korean Community Center
6601 Little River Turnpike, #110
Alexandria, VA 22312

The program includes speeches from elected officials and community leaders, musical performances, cultural dances, and cultural fashion shows.

Dress Code is Formal Suit & Tie or Cultural Attire.

The event is free with registration either via link tinyurl.com/3EYFDYZA or use the QR code on the invitation flyer.

For questions or media inquiries, please text (703) 638-4919.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *