Hội Chợ Xuân Giáp Thìn 2024 tại Chùa Hoa Nghiêm trong thành phố Fort Belvoir ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin BMH & trên trang mạng của Chùa Hoa Nghiêm – Fort Belvoir, VA

Kính mời Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,
tham dự Hội Chợ Xuân Giáp Thìn do Chùa Hoa Nghiêm tổ chức,
vào ngày Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024.

Trân trọng kính mời.
Cách Liên Lạc Với Chùa
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Thầy Trụ Trì Thích Kiến Khai eMail: thichkienkhai@hoanghiem.org

Phone: (703)781-4306

Địa chỉ :
9111 Backlick Road
Fort Belvoir, Virginia 22060


https://chua.hoanghiem.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *