Chương Trình Đón Xuân Giáp Thìn tại Thiền Viện Tường Vân – 2024 – Tet Program at Auspicious Cloud Monastery


Theo nguồn tin trên trang mạng của thiền viện Tường Vân – Fort Belvoir, VA

Chương Trình Đón Xuân Giáp Thìn 2024

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Trước thềm năm mới, Ni chúng thiền viện Tường Vân thành tâm kính chúc Chư Tôn Thiền đức sức khỏe an khang, Phật sự viên thành.
Cách Liên Lạc Với Chùa
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

email: thichnuthanhlieu@yahoo.com

Phone: (571) 261-2408

Địa chỉ :
2101 James Madison Highway
Haymarket, VA 20169


Chương Trình Đón Xuân Năm Giáp Thìn 2024 (PL 3568)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *