Hội Chợ Sức Khỏe Hè 2009

PhuÌ£c vuÌ£ miễn phí về Y Tế vaÌ€ An Sinh Cộng ĐồngrnrnTrong tinh thần phuÌ£c vuÌ£ quý đồng hÆ°Æ¡ng để bảo tồn sức khỏe toaÌ€n diện, Y Tế vaÌ€ An Sinh Xã Hội, Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa KyÌ€ sẽ tổ chức má»™t ngày hội chợ sức khỏe vá»›i sá»± hợp tác của…