Hình và video clips: Bob McDonnel & Dân-biểu Liên-bang Cao Quang Ánh đến khu Trung-tâm Eden lần thứ 3

Congressman Joseph Cao walked with Republican candidate Bob McDonnell for Virginia governor 2009 at Eden Center (10/27/09)nnrnrnnnnnrnnnBob McDonnell and Congressman Joseph Cao at Eden Center (10/27/09)nnrnnnMore big pictures ==> http://vietdc.net/cd102709nnrnnnnnrnnnMore pictures are located in the below link in courtesy of Professional Photographer Ha Nguyen (10/27/09)nnrnnnhttp://picasaweb.google.com/haspecial/BobAndCongressmanCao#nnrnnnrnrnrnrnrn

Chuyện Tình Xa Xứ

THÔNG BÁOrnrnEVEREST PRODUCTIONSrnrnHân hạnh giá»›i thiệu cuốn phimrnrnCá»™ng tác vá»›i INFOCUS MEDIA và WONDERBOY ENTERTAINMENTrnrnnnnnrnrnCHUYỆN TÃŒNH XA XỨrnrn“PASSPORT TO LOVE”rnrnnnrnrnrnrnrnnnrnrnSẽ được bắt đầu trình chiếu tại Regal Ballston Common 12 – 671 N. Glebe Road, Arlington, VA rnrnĐây là cuốn phim lãng mạn, hài hÆ°á»›c và cảm Ä‘á»™ng của đạo diá»…n Victor VÅ© và được…

CÁO PHÓ: CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Ông LÂM NGỌC THẠCH

Gia đình chúng tôi vô cùng thÆ°Æ¡ng tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuá»™c xa gần:rnCha, Anh, Ông Ná»™i, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi là:rnÔng LÂM NGỌC THẠCHrnPháp danh: THIỆN MINHrnSinh năm 1921rnÐã từ trần vào lúc 1:45 phút sáng ngày thứ TÆ°, 21 tháng 10 năm 2009rn(nhằm ngày mùng 4 tháng…