Hình ảnh tiệc Tân Niên 2010 tại Woodland Hill‏

rnrnnnrnrnXin click vào link bên dÆ°á»›i để xem hình buổi tiệc Tân Niên tại Woodland Hill, do ông Đổ hồng Anh chủ tịch cá»™ng đồng Virginia, DC và Maryland, giáo sÆ° Kim Oanh cùng các thiện nguyện viên tổ chức tiệc mừng Xuân, cho các vị cao niên.rnXin tùy nghi xá»­ dụng phần hình ảnh.rnrnCãm…

Hội sinh viên Việt Nam trường Ðại học Maryland: Ngày Gia Ðình: Âm Nhạc Tổ Tiên

Ngày 27 tháng 2 năm 2010rnrnHá»™i sinh viên Việt Nam thuá»™c trường Ðại học Maryland rntrân trọng kính mời quý vị đồng hÆ°Æ¡ng đến tham dá»±rnNgày Gia Ðình: Âm Nhạc Tổ TiênrnrnSá»± hiện diện của quý vị là má»™t kích lệ và là má»™trn vinh dá»± lá»›n lao cho toàn thể sinh viên. Văn nghệ…

Dạ tiệc gây quỹ hoàn thành xây cất chùa Hoa Nghiêm Va

Kính thÆ°a quý Phật Tá»­, Đạo Hữu và Đồng HÆ°Æ¡ng. TrÆ°á»›c hết, chúng tôi xin được má»™t lần nữa trân trọng tán thán công đức cúng dường và gây quỹ của toàn thể mạnh thường quân đã không màn khó khăn để đóng góp cho quá trình xây dá»±ng ngôi chùa má»›i của chúng ta….