Lễ Cầu Siêu Độ trong dịp Thanh Minh Tảo Mộ & Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát

THÔNG BÁO PHẬT Sá»°rnrnLá»… Cầu Siêu Độ trong dịp Thanh Minh Tảo Má»™rnrnLá»… Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát rnNam Mô Bổn SÆ° Thích Ca Mâu Ni Phật rnrnKính thÆ°a chÆ° Thiện Tín Phật Tá»­ và Đồng Bào các giá»›i, rnrnThuận theo tinh thần tùy duyên bất biến của đạo Phật và để tưởng…

CÁO PHÓ: Bà MARTHA NGUYỄN THỊ NGUYỆT

CÁO PHÓrnrnTrong niềm tin yêu vào Chúa Kitô Phục SinhrnGia đình chúng con vô cùng thÆ°Æ¡ng tiếc kính báorncùng Quý Cha, Quý Tu sÄ© nam nữ, thân bằngrnquyến thuá»™c, và bạn hữu xa gần:rnMẹ, Bà Ná»™i, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng con làrnrnMARTHA NGUYỄN THỊ NGUYỆTrnSinh ngày 20 tháng 4, 1931 tại Hà Nam,…