Buổi Fundraiser cho Em Tùng Mai không có thân nhân tại HTĐ đang bị liệt bán thân

Kính thÆ°a quý Bác, Cô Chú & Anh Chị ,rnrnNÆ¡i tổ chức là nhà của Bác SÄ© Yên & Bác SÄ© Quânrn3620 Stanford CirclernFalls Church, VA 22041rn2:00 PMrnSunday May 2, 2010rnrnĐây là buổi Fundraising cho Em Tùng, má»™t Em không có thân nhân tại HTĐ Ä‘ang bị liệt bán thân.rnrnRất mong được đón nhận sá»±…

Chiều Nhạc Thính Phòng Những Tình Ca Miên Du Đà Lạt

2 giờ Chiều thứ Bảy rnngày 24 tháng 04 năm 2010rnJames Lee Community rn2855 Annandale, Fallschurch, Virginia 22042.rnrnĐặc Biệt có ca sÄ© Huy Tâm từ CaliforniarnrnThành phần ca sÄ© DC:rnrnBạch Cúc – Hoài Thanh,rnSÄ© Tuấn – Hoàng Anh -SÄ© Tường,rnKiều Nga -Bạch Mai- Loan Phượng, rnMC: Phong Thu – Đèo Văn Sáchrn- Keyboard: SÄ© Thànhrn-…