THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN ( PHẬT LỊCH 2554)

Chùa Hoa Nghiêm rnHoa Nghiem TemplernTHƯ MỜI: http://www.hoanghiempagoda.com/rn9105 Backlick Rd.rnFort Belvoir, VA 22060 rnPhone: (703) 781-4306rnFax: (703) 781-4306 rnEmail: hoanghiem@hoanghiempagoda.comrnWeb Site: www.hoanghiempagoda.comrnrnTu Viện Tường Vân rnAuspicious Cloud MonasteryrnTHƯ MỜI: http://www.tuongvantuvien.org/SK_lePhatDan.htmlrnTu Viện Tường Vânrn2101 James Madison HighwayrnHaymarket, Virginia 20169rnPhone: (571) 261-2408rnE-mail: tv_tuongvan@yahoo.comrnWeb site: www.tuongvantuvien.orgrnrnChùa Pháp VÆ°Æ¡ng rnPhap Vuong MonasteryrnTHƯ MỜI: http://www.chuaphapvuong.org/index.htmlrn4522 Burke Station Road, Fairfax VA…

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa đến Virginia

Nhạc SÄ© Lê Văn Khoa sẽ đến Virginia để họp vá»›i Ban Tồ-Chức của chÆ°Æ¡ng-trình ” ODE to FREEDOM” vào 3 ngày : 5/29, 5/30 và 5/31/2010.rnTrân trọng mời quý vị và quý bạn đến dá»± buổi họp và cÆ¡m trÆ°a thân mật vá»›i chúng tôi vào lúc 11am ngày Chủ Nhật 5/30/2010 tại Nhà…

DIỄN HÀNH NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

DIỄN HÀNH NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONGrn rn Thứ Hai, 31 Tháng 5, 2010rn rnKính thÆ°a quý Đồng hÆ°Æ¡ng, Quý Niên trưởng và Quý Chiến hữu…rn rnQuý Vị tham dá»± Diá»…n hành sẽ di chuyá»…n vào Thủ Đô bằng xe bus.rn rn1.- Địa Ä‘iá»…m tập trung Ä‘i và trở về:rn rnTRUNG TÂM THƯƠNG MÃI EDENrn6763…

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2554

THƯ MỜIrnrnTrân trọng kính mời quý vị Há»™i Trưởng các Tổ Chức và Há»™i Đoàn,rnQuý vị Đại diện các CÆ¡ quan Truyền Thông Báo chírnQuý Đồng hÆ°Æ¡ng Phật tá»­ cùng tham dá»±rnrnĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2554rnrnDo Hòa Thượng Thích TâmThọ chủ lá»…rnVào lúc 11 giờ 30 trÆ°a ngày thứ bảy 29 tháng 5 năm 2010rn(nhằm…

HỘI GIÁO DỤC TRẺ EM VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH ĐỐN: Chương trình Lớp Hè tiếng Việt năm nay

HỘI GIÁO DỤC TRẺ EM VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH ĐỐNrnVIETNAMESE YOUTH EDUCATION ASSOCIATION OF WASHINGTON DCrn.9432 WALLINGFORD DRIVE BURKE VA 22015rnh t t p : / / v y e a . c o mrnrnNgày 9 tháng 5 năm 2010rnKính gởi toàn thể Quý Vị Phụ Huynh Học Sinh và Thân Hữu.rnrnrnKính thÆ°a Quý…

Hội Ái Hữu Người Việt Maryland: Phát Thưởng Thường Niên lần thứ 22

Trân trọng kính mời quý vị đến tham dá»±rnrnChÆ°Æ¡ng trình Dã Ngoại Phát Thưởng Thường Niên lần thứ 22rnrnHá»™i Ái Hữu Người Việt MarylandrnMaryland Vietnamese Mutual Association (MVMA)rnrnNgày: Chủ Nhật, 23 tây tháng 5 năm 2010rnGiờ: 11 giờ sáng – 2 giờ chiềurnĐịa chỉ: Cabin John Region Parkrn7400 Tuckerman LanernRockville, MD 20852rnShelters G & HrnrnChÆ°Æ¡ng…