Hình ảnh & video clip phái đoàn Cộng đồng Việt Nam vùng HTĐ, Maryland & Virginia và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng ở Toronto,

rnrnnnrn rnrnXin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….rn rnHình ảnh và video clip phái Ä‘oàn Cá»™ng đồng Việt Nam vùng HTĐ, Maryland & Virginiarnvà Liên Há»™i Cá»±u Chiến SÄ© VNCH vùng HTĐ và Phụ cận,rn tham dá»± biểu tình chống Nguyển Tấn DÅ©ng tại Toronto, Canada hôm 26-06-2010..rn rn rn** Hình ảnh do…

PHONG TRÀO SÀIGÒN TẶNG DVD “HO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTH” CHO THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ

Bản tin từ Washington D.C. của PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÃ’NrnrnPHONG TRÀO SÀIGÃ’N TẶNG DVDrn“HO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTH”rnCHO THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲrnrnWashington D.C. – Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ hai 28 tháng 6 năm 2010, Linh Mục Nguyá»…n Hữu Lá»… đã dẫn đầu…

Hình & video clips ngày ra mắt DVD : “Ho Chi Minh, the Man and the Myth” cuả PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN

rnrnnnrnrnMore pictures: ==> http://vietdc.net/cd062710/rnrnUpdated 07/02/10rnrnVideo Clips: ==> http://www.vietdc.net/html/video_clipsDocumentaryDVD062710.html (06/27/10)rnrnUpdated 07/01/10rnrnnnrnrnnnrnrnUpdated 06/28/10rnrnThÆ°a Quý Vị, Quý NT và CH…rn rn rnHôm qua ngày 27-06-2010, LM Nguyá»…n Hữu Lá»… và phái Ä‘oàn của Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Saigon đã ra mắtrnvà ký tặng DVD Sá»± Thật Về Huyền Thoại HCM ấn bản bằng Anh Ngữ:…

Hình, video clips, và bài: Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện Tường Vân vào lúc 10 giờ sáng ngày 26 tháng 06 năm 2010

Updated: 07/07/10rnrnVietBao.com: Virginia: Đại Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc Ở Tv Tường Vân rnrnnnrnrnnnrnrnThe Jade Buddha Welcoming Ceremony 10:00 A.M. on Saturday, June 26 th, 2010at the Auspicious Cloud Monastery rnrnMore pictures: ==> http://www.vietdc.net/cd062610/rnrnVideo Clips: ==> http://www.vietdc.net/html/video_clipsJadeBudda062610.html (06/26/10)rnrnnnrnrnnnrnrnMore video clips: ==> http://www.viethdtv.com/1.html

Ra mắt DVD : “Ho Chi Minh, the Man and theMyth” cuả PHONG TRÀO QUỐC DÂNĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN

THƯ MỜIrnrnKính mời Quý Đồng HÆ°Æ¡ng rnđến dá»± buổi trình chiếu lần đầu tiên cuốn phim tiếng Anh rn(do Cá»™ng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn bảo trợ)rnHO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTHrn(Hồ Chí Minh, Con người và huyền thoại)rnSản phẩm má»›i nhất của rnPHONG TRÀO QUỐC DÂN rnĐÒI TRẢ TÊN SÀI…

Hình ảnh, video clips, và bài KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC LẦN THỨ 45 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn

Updated: 07/07/10rnrnVietBao.com: Ngày Quân Lá»±c 19 Tháng 6 Tại Vùng Hoa Thịnh Đốn rnrn Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rn rnNhững hình ảnh và video clips KỶ NIỆM NGÀY QUÂN Lá»°C LẦN THỨ 45 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn :rn rnXin mời theo dỏi…rn rn rnBMHrnWashington, D.Crn rn rn rnHai bá»™…