CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ: HẢI QUÂN TRUNG TÁ NGUYỄN AN

THÔNG BÁO rn rnNhận Ä‘uợc tin buồn:rn rn rnNiên Trưởng NGUYỄN ANrnHải Quân Trung TárnKhoá 4 SQ/HQ Nha Trangrn rnNguyên Chỉ Huy Trưởng Yếu Khu Nhà Bèrn rnĐã từ trần ngày 28 tháng 10, 2010,rntại Bắc Virginia.rn rn rnXin thông báo đến Quý Vị, Quý Niên trưởngrnvà Chiến hữu để tiện việc, thăm viếng, phân…