Kính mời tham dự chiếu phim " A Lucky Few: The Story of USS KIRK 1087" tại Smithsonian National Museum ngày Veterans Day 11/11/2010 .

http://voiceofvietnameseamericans.blogspot.com/2010/11/story-of-uss-kirk.htmlrnrnrnrnĐỂ TỎ LÃ’NG TRI ÂN ĐỐI VỚI ĐỆ THẤT HẠM ĐỘI HẢI QUÂN HOA KỲ TẠI BIỂN ĐÔNG NAM Á CHÂU NÄ‚M 2010rnVÀ CÁC Cá»°U CHIẾN BINH CỦA USS KIRK 1087 ĐÃ CỨU 32,000 THUYỀN NHÂN VIỆT NÄ‚M 1975 TẠI BIỂN ĐÔNG,rnHÃY THAM Dá»° BUá»”I CHIẾU PHIM MIỄN PHÍ TẠI SMITHSONIAN VỀrnrn”A LUCKY FEW: THE…