Lễ Tạ Ơn

Happy Thanksgiving!!rnrnrnGiáo Xứ Mẹ Việt Nam rnOur Lady of Vietnam ParishrnrnrnThứ năm 25-11-1010 Thanksgiving’s Day rnrnThánh lá»… Tạ Æ n lúc 10g sáng (không có lá»… chiều).rn——————————————————–rnrnGiáo Xứ Các Thánh Tá»­ Ðạo Việt Nam rnHoly Martyrs of Vietnam ParishrnrnCHƢƠNG TRÃŒNH LỄ TẠ Æ N VÀ LỄ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: rnGiáo xứ xin…