T H Ư M Ờ I: Buổi Ra Mắt Bộ Phim: ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC

Updated: 07/01/11rnrnnnrnrnnnrnrnrnT H Ư M Ờ Irn rnKính gởi :rn rnTiếp theo những buổi ra mắt đầu tiên tại Sydney, Melbourne, Úc Châu, và Vancouver, Canada trong tháng 11 và 12 năm 2010, bá»™ phim tài liệu ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC do Đại Gia Đình Nguyá»…n Ngọc Huy thá»±c hiện, sẽ tiếp tục ra mắt…

Chích ngừa CẢM CÚM MIỄN PHÍ ( FREE INFLUENZA VACCINE)

Updated: 07/01/11rnrnPhối hợp vá»›i Sở Y Tế Quận Fairfax, Há»™i Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, và Trung Tâm Eden, Cá»™ng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, MD và Virginia sẽ tổ chức buổi chích ngừa cúm miá»…n phí:rnrn rnrnvào ngày chủ nhật 9 tháng 1 năm 2011, từ 12 giờ 30 tá»›i 4…

Cây Giáng Sinh Hoa Thịnh Đốn

rnrnrnnnrnrnPhóng Sá»± Cây Giáng Sinh Hoa Thịnh Đốn do THVN-HTĐ thá»±c hiện vá»›i phóng viên Bạch Mai và Ngọc Hạnh cÅ©ng là xÆ°á»›ng ngôn của Đài THVN-HTĐ…

Hình Ảnh Tang Lễ CH Ngô Đình Châu

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rn rnHình ảnh Tang Lá»… CH Ngô Đình Châu / Nguyên Uá»· Viên Liên Lạc Báo Chí,rnLiên Há»™i CCS Việt Nam Cá»™ng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận,rnđược cá»­ hành tại Falls Church, Virginia ngaỳ Chủ Nhật, 26-12-2010..rn rnnnrnrnnnrn rnHình ảnh do Anh Nguyá»…n Văn Đặng cung…

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH (THỨ BẢY, 25/12/2010) CỦA CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG

Vì lý do nhà thờ thánh Thomas à Becket không cho chúng ta cá»­ hành thánh lá»… Giáng Sinh rnvào ngày 25/12/2010, thay vào đó cha xứ của nhà thờ thánh Veronica:rnrn3460 Centreville Rd Chantilly, Virginia 20151 (703) 773-2000rnrnđã chấp thuận cho cá»™ng Ä‘oàn Đức Mẹ La Vang đƣợc dùng nhà thờ vào ngày 25/12/2010….

Cáo phó Chiến hữu Ngô Đình Châu

CÁO PHÓ rn rnChúng tôi vô cùng Ä‘au Ä‘á»›n báo tin cùng thân bằng quyến thuá»™c,rnEm, Chồng, Cha, và Ông của chúng tôi là:rn rnNDC3.jpgrn rnÔng Ngô Đình ChâurnPháp danh Minh Quangrn rnĐã mệnh chung lúc 3 giờ trÆ°a ngày 21 tháng 12 năm 2010 tại thành phố Fairfax, Virginia.rn rnHưởng thọ 79 tuổirn rnLinh…

Giáo xứ Me Việt Nam: Chương Trình Lễ Giáng Sinh

Thứ Sáu 24/12/2010:rnrn6:00 chiều: Hát Thánh Ca do các em thiếu nhi GXMVNrnrn6:30 chiều: Thánh Lá»… Vọng Giáng Sinh cho các emrnrn8:30 tối: Hát Thánh Ca và cầu nguyệnrnrn9:00 tối: Thánh Lá»… Vọng Giáng SinhrnrnThứ Bảy 25/12/2010rnrn10:00 sáng: Lá»… Mừng Chúa Giáng SinhrnrnKhông có Thánh Lá»… vào lúc7:00 tốirnrnChúa Nhật 26/12/2010 rnrnThánh lá»… Chúa Nhật…

Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam: CHƯƠNG TRÌNH CÁC THÁNH LỄ VỌNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

CHƯƠNG TRÃŒNH CÁC THÁNH LỄ VỌNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH (THỨ SÁU, 24/12/2010):rnrnThánh lá»… Vọng Giáng Sinh lúc 5 giờ chiều:rn* Hoạt cảnh Giáng Sinh: Đoàn TNTT Thánh Tâm rn* Thánh ca: Ca Ä‘oàn TNTT Thánh Tâm rn* Đọc sách: Ban hoạt cảnh Giáng Sinhrn * Xin tiền, dâng lá»… vật: Chƣơng trình giáo lýrn*…