Chương Trình 1000 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Updated 06/06/11rnrnCác Anh Chị,rn Đây là chÆ°Æ¡ng trình 1000 gồm những hình ảnh cÅ© của THVNHTĐ thá»±c hiện trong nhiều năm qua…Đây cÅ©ng là phần đầu sẽ tiếp tục vào tuần tá»›i..rn rnrn rn1.CT1000 phần 1 : [link]rn rnrn rn2. CT1000 phần 2 : [link=http://www.youtube.com/watch?v=orxo_l1pP6Q]http://www.youtube.com/watch?v=orxo_l1pP6Q[/link]rnrnEnjoy..rnrnNhờ anh Hùng và Tri Do load lên web dùm…Thanks you

Thông Cáo Tuyển Sinh của Võ đường VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO vùng Hoa Thịnh Đốn

Thông Cáo Tuyển SinhrnrnNhằm mục đích phát triá»…n Võ thuật, hÆ°á»›ng dẫn và đào tạo để giúp thế hệ trau dồi thể lá»±c, rèn luyện ý thức ká»· luật và phát huy tinh thần thượng võ, Võ đường VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ bắt đầu thâu nhận các võ sinh từ…

Thông Báo Đặt Vòng Hoa Tri Ân tại Đài Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Phục Vụ Tại Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial Wall)

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnBảng Thông Báo của Bác SÄ© Trần Quốc DÅ©ng về việc đặt Vòng Hoa Tri Ânrntại Đài Tưởng Niệm Cá»±u Chiến Binh Hoa Kỳ Phục Vụ Tại Việt Namrn(Vietnam Veterans Memorial Wall) vào ngày 28-05-2011, lúc 10 giờ sáng.rnrnXin Quý Vị vui lòng xem bảng…

Hình: Chương trình Ca Vũ Nhạc " Phong Châu Mở Hội 2 "

rnrn rnrnChương trình Ca Vũ Nhạc " Phong Châu Mở Hội 2 " ( lần thứ nhất tại Nam Cali),rndo hai nghệ sĩ Nga Mi- Trần Lãng Minh thực hiện,rntại Hội trường Đại Học NOVA, Annandale, VA vào ngày Chủ nhật 22-05-2011. rnrnCác Hình Khác ==> [link=https://picasaweb.google.com/118244542887071843924/PHONGCHAUMOHOIKy2?authkey=Gv1sRgCN3aqrvo2-WovwE&feat=email#]https://picasaweb.google.com/118244542887071843924/PHONGCHAUMOHOIKy2?authkey=Gv1sRgCN3aqrvo2-WovwE&feat=email#[/link]

Chương Trình Gây Quỹ KHÔNG QUÊN ANH TPB

Liên Há»™i Cá»±u Chiến SÄ© Việt Nam Cá»™ng HoàrnrnVùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cậnrnrn rnrnTrân Trọng Kính MờirnrnQuý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Đồng HÆ°Æ¡ngrnrnHãy Đến Tham Dá»± và Nhiệt Liệt Hưởng ỨngrnrnChÆ°Æ¡ng Trình Gây Quỹrnrn rnKHÔNG QUÊN ANH TPBrnNgày Quân Lá»±c VNCH 19 Tháng 6rnrn rnrnVá»›i dạ tiệc có văn nghệ giúp…